Avui s'inaugura la urbanització del sector residencial El Lledoner

El punt de trobada, al carrer de Joan Coromines, a la plaça del rellotge sol, a les 19 h

09 de Setembre 2010
+

La Junta de Compensació del sector X- El Lledoner ha promogut la urbanització de l'àmbit comprès entre el límit del terme municipal amb la riera Carbonell, els carrers del Lledoner i Corró i el riu Congost.

El sector té una superfície total de 200.000 metres quadrats, dels quals 118.624,46 són sòl públic, repartits en 42.114,10 destinats a vialitat i 76.510,36 a zones verdes, entre les places i el parc. D'aquests, 9.880,36 metres quadrats es destinen a zones verdes, distribuïts en sis places. I la superfície restant, 66.630 metres quadrats, l'ocuparà el parc, que es farà els propers mesos.

S'han plantat 931 arbres, s'han construït dos ponts al carrer de Rafael Casanova, un sobre el parc i l'altre sobre la riera Carbonell i s'ha construït un dipòsit per a la recollida d'aigües pluvials.

S'han aprofitat aquestes obres per soterrar línies elèctriques i modificar el traçat d'una canonada d'aigua.

La inauguració, avui a les 19 h (punt de trobada: c. de Joan Coromines, a la plaça del rellotge de sol).