Suspès el Ple ordinari d'avui dia 10

Demà hi haurà un Ple extraordinari per aprovar el compte general de l'Ajuntament de 2016, a les 16 hores

09 de Octubre 2017
+
El Ple ordinari del mes de setembre que s'havia de celebrar aquesta tarda ha quedat suspès, un cop estudiada la petició que ha fet el grup municipal de la CpG-CUP-PA de suspendre el Ple per raons de força major. L'Alcaldia, estudiada la petició i després de parlar amb els portaveus dels grups municipals, ha considerat deixar sense efecte la convocatòria del Ple, per la coincidència en dia i hora amb la sessió plenària del Parlament de Catalunya.
 
Alhora, demà dia 11 d'octubre es farà un Ple extraordinari a les 16 hores, amb un sol punt a l'ordre del dia: l'aprovació del compte general de l'Ajuntament de Granollers corresponent a 2016.