Granollers presenta un estudi dels espais d'oci de la Festa Major 2019

El PuntG, valorat com un espai segur davant de situacions de risc durant les nits de festa

25 de Novembre 2019
+
Granollers ha presentat un estudi dels espais d'oci de la Festa Major 2019

El Punt G és el dispositiu d’atenció i prevenció de riscos durant les nits de la Festa Major de Blancs i Blaus i el festival Musik’n’Viu. Des de fa tres anys aquest servei aporta seguretat, informació i assistència en cas de consum de tòxics o de violència. La valoració que en fan les persones usuàries, majoritàriament dones, és molt positiva i destaquen que el Punt G és un espai segur per afrontar situacions de risc.

A la darrera edició de la Festa Major es va aprofitar la presència del Punt G per fer una dinàmica de mapització que geolocalitza les percepcions de seguretat i inseguretat de la ciutadania. D’aquest estudi es desprèn que la inseguretat es percep de tornada a casa, després de la festa. També es van fer recorreguts d’observació per diversos espais de la festa, qüestionaris i grups de discussió amb entitats, professionals del PuntG, tècnics municipals, dones adolescents i joves.

Els resultats obtinguts han servit perquè l’Observatori municipal sobre el consum de drogues i l’Observatori de la igualtat de gènere de Granollers hagin elaborat un estudi dels espais d’oci nocturn de la Festa Major

Mapes de percepció de seguretat/inseguretat

Mapa seguretat-inseguretat

Mapa inseguretat

Mapa seguretat