L’Ajuntament de Granollers signa l’acord per desconvocar la vaga indefinida anunciada pel personal de l’empresa Talher SA, concessionària del servei de neteja i recollida d’escombraries

10 de Gener 2019
+

Acord entre l’Ajuntament de Granollers i l’empresa Talher SA concessionària del servei de neteja i recollida d’escombraries després d’una intensa negociació. Les dues parts han arribat a un acord sobre diverses reclamacions mútues, administratives i judicials. Un acord que ha propiciat la desconvocatòria de la vaga indefinida anunciada pel personal de l'empresa Talher SA que havia de començar divendres 11 de gener, a les 6 del matí.

Les reclamacions que ha plantejat Tahler SA ascendeixen aproximadament a 303.436,53 euros (IVA exclòs) i el preacord al que ha arribat amb els representants dels treballadors i les treballadores suposa un increment de 326.371,50 euros (IVA exclòs). Per tal de desencallar la situació, d’una banda Talher fa front als increments dels costos de la negociació col·lectiva que suposen 326.371,50 euros (IVA exclòs) i de l’altra banda, l’Ajuntament de Granollers avança la resposta a les reclamacions per un import de 220.682,61 €, d’una sèrie de conceptes sobrevinguts durant l’execució del servei i que l’empresa Talher en data 27 de setembre del 2018 va presentar demanda judicial contenciós administrativa.

L’Ajuntament de Granollers tramitarà i aprovarà la certificació de regularització pendent del primer any d’execució del contracte (març 2017-febrer 2018) per un import aproximat a favor de l’Ajuntament de Granollers de 72.200 euros (no porta IVA) per tots els conceptes, a excepció de les inversions no realitzades.

L’empresa Talher farà efectiu a l’Ajuntament de Granollers un import de 33.000 euros (no porta IVA), que satisfà el període març 2017-desembre 2018, pel que fa referència al control de qualitat, imatge i comunicació. Amb aquest acord, Talher SA es compromet a fer front als costos ordinaris del contracte, com ho són el personal i la maquinària associada.