El dia 23 de maig, publicació de llistes d'admesos a les activitats del Fes-te l'estiu

Les activitats es portaran a terme del 2 al 27 de juliol

30 d'Abril 2018
+
El dilluns dia 21 de maig s'ha fet el sorteig, en funció del número assignat a la preinscripció, de les activitats del Fes-te l'estiu. El dia 23 de maig es publicaran les llistes a l’OAC, al Servei d'Educació, c. Santa Elisabet, 16-C. Jaume Camp i Lloreda, 1 i en aquesta mateixa pàgina web. Tots els participants que hagin facilitat una adreça de correu electrònic rebran la informació de la plaça assignada i el cost de l’activitat.
 
 
Entre el 23 i el 25 de maig s'oferirà la possibilitat de fer canvis en els serveis opcionals: acollida al matí, menjador, i servei de tarda, o de renunciar a la plaça obtinguda. Aquests canvis es podran demanar per correu electrònic, adreçant un missatge a festelestiu@ajuntament.granollers.cat.
 
A continuació, entre el 29 i el 30 de maig, es generaran els rebuts que seran personalitzats i es podran fer efectius mitjançant targeta o banca electrònica. Aquests rebuts s'enviaran per correu electrònic o es podran recollir durant el procés d'inscripció presencial.
 
Us recordem que les activitats del Fes-te l'estiu es portaran a terme del 2 al 27 de juliol.
 
 
Del 31 de maig al 6 de juny, inscripcions per Internet
 
Entre el 31 de maig i el 6 de juny es podrà formalitzar la inscripció per Internet, amb signatura digital. Per fer-ho caldrà:
fer efectiu el rebut amb l'import corresponent.
signar digitalment el document de matrícula que s'ha rebut per correu electrònic. La persona que faci la preinscripició ha de ser la mateixa que faci la inscripció.
escanejar o fotografiar el llibre de família o partida de naixement.
enviar a festelestiu@ajuntament.granollers.cat el document de matrícula signat digitalment, el comprovant d'haver fet el pagament i l'arxiu del llibre de família o partida de naixement.
 
Si voleu ser atesos personalment, podeu fer la inscripció entre el 4 i el 6 de juny a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, entre les 8.30 h i les 19 h. Per fer-ho només caldrà que la persona que ha fet la preinscripció porti el comprovant de pagament, l'original del document d'identitat i del llibre de família o partida de naixement i fotocòpia de la targeta sanitària de la filla o fill inscrit a l'activitat.