L’Ajuntament de Granollers aprova presentar un recurs al Tribunal Constitucional contra la Llei de Racionalización y Sostenibilidad de l’Administración Local

Amb els vots a favor de PSC, CiU, ICV-EUiA, Acció Granollers i en contra de PP

26 de Febrer 2014

El Ple ordinari del mes de febrer, celebrat aquest dimarts dia 25, ha acordat iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local al Tribunal Constitucional contra la Llei de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Aquesta llei, que ha entrat en vigor aquest any, elimina competències municipals de serveis bàsics per a la ciutadania com els serveis socials, d'educació i de promoció econòmica que es gestionaran des de fora de Granollers, per part de la Generalitat. El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social. Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Fa trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics. Tres dècades i mitja esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic. LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania.