Granollers, Ciutat Amiga de la Infància

L'any 2014 la ciutat de Granollers va ser reconeguda per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància, pel seu reconeixement de la tasca realitzada en la promoció dels drets dels nens i nenes en l’àmbit local. Aquest reconeixement és també una gran responsabilitat, i implica el compromís de Granollers per seguir desenvolupant polítiques avançades d'infància.

Una ciutat amiga dels infants és una ciutat construïda a la mida dels més petits i de les seves famílies, tenint en compte les seves opinions, necessitats, prioritats i drets.

El programa Ciutats Amigues de la Infància és una iniciativa d'UNICEF que té per objectiu vincular la Convenció dels Drets dels Infants amb les polítiques locals d'infància i adolescència. A la pràctica, el programa promou el treball en quatre eixos:

- Donar suport a la creació de Plans d'Infància Municipals

- Promoure sistemes de participació en la vida pública municipal on els infants siguin protagonistes

- Impulsar les polítiques municipals que afavoreixin el desenvolupament dels drets de nenes i nens

- Promoure el treball en xarxa entre governs locals, per tal de compartir informació, solucions, projectes..

.