El riu a l'escola

IMPORTANT SOL·LICITAR L'ACTIVITAT A PRINCIPIS DE CURS PER PODER GARANTIR PLAÇA

Àrea de l'activitat 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.2. L'aigua

Tipus d'activitat Taller

 

Objectiu de l'activitat

Descobrir què és un riu, conèixer els animals més rellevants i atractius dels rius. Aprendre a diferenciar 5 tipus d'animals de la fauna fluvial.

 

Descripció breu de l'activitat

Taller que es realitza a la mateixa escola, amb una presentació en Power Point i una mostra d'elements d'un riu. Es presentaran 5 animals (ocell, peix, rèptil, amfibi i mamífer. Es narrarà un conte com a guia del taller.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

Educació infantil. P4 i P5

 

Temporalització

Durada 1 hora

Calendari Curs escolar

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup Màxim 25

Horari de l'activitat Horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat Aula del centre escolar

Organització Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

Nom de la persona de contacte Israel Molinero

Correu electrònic de la persona de contacte apren@apren.cat

Preu Gratuït

 

Observacions

S'enviarà prèviament una làmina amb els dibuixos dels animals que es treballaran.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers