Els petits mamífers

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

Classificar algunes espècies de petits mamífers de la comarca.

 

Descripció breu de l'activitat:

A partir de les peces de les col·leccions del Museu, es classificaran algunes de les espècies de petits mamífers de la comarca.

Així mateix, l'activitat inclou l'anàlisi d'una egagròpila i la utilització de claus dicotòmiques molt senzilles.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

 

5è i 6è d'Educació primària; 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat

 

 

Temporalització:

Durada: 1 hora i 30 minuts

Calendari: de dilluns a divendres del curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (1 monitor cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat:en horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.com

 

Preu: 2,50 € per alumne

 

 

Observacions:

Material: cal dur carpeta i llapis

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat