Operació treballs de recerca. Com fer un bon TR?

Àrea de l'activitat: 3. Cultura. 3.2. Foment de la lectura i la creació literària

Tipus d'activitat: Visita

Objectiu de l'activitat: 

  • Que és un treball de recerca?
  • Les fonts d’informació
  • Com es cerca la informació? Estratègia de cerca i les possibilitats dels cercadors
  • Com documentar un treball de recerca? Pautes per a gestionar i citar la bibliografia  

Descripció breu de l'activitat: 

Opció A: Per a fer la sessió al centre educatiu, contacteu amb la Biblioteca Can Pedrals

Opció B: Per a fer la sessió a la biblioteca, contacteu amb la Biblioteca Roca Umbert

La metodologia de l’activitat  és la següent:

  • Donem la benvinguda i fem les presentacions (personal biblioteca, docents i grup classe).
  • Explicació teòrica acompanyada d'exemples pràctics sobre els continguts
  • En cas de realitzar l’activitat a la Biblioteca Roca Umbert, l’activitat pot ampliar-se 30-60 minuts més per tal de que cada alumne/a pugui fer una cerca preliminar del seu tema de TR.

Els alumnes que ho desitgin poden complementar aquesta sessió amb una cita posterior a la Biblioteca on el personal l'orientarà per enfocar les seves cerques i resoldrà els dubtes que li puguin sorgir: Activitat Operació treballs de recerca. Tens dubtes amb el teu TR? 

Nivell educatiu al qual s'adreça: 

Batxillerat i cicles formatius. Els alumnes que ho desitgin poden complementar aquesta sessió amb una cita a la Biblioteca on el personal l'orinetarà per enfocar les seves cerques i resoldrà els dubtes que li puguin sorgir.

 

Temporalització: 

Durada:60 minuts, depenent del nombre d’alumnes 

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat: 

Nombre d'alumnes per grup:Dividir grup classe (màxim 15 alumnes)

 

Horari de l'activitat: Horari de la Biblioteca Can Pedrals

 

Lloc on es desenvolupa l'activitat: 

Opció A: Per a fer la sessió al centre educatiu, contacteu amb la Biblioteca Can Pedrals

Opció B: Per a fer la sessió a la biblioteca (dimecres o divendres matí), contacteu amb la Biblioteca Roca UmbertL'organitza: Biblioteques de Granollers

 

Nom de la persona de contacte: Vegeu observacions

Correu electrònic de la persona de contacte:

 

Preu: Gratuït

 

Observacions: 

Cal indicar a través de quina opció es vol fer l’activitat (centre educatiu o biblioteca)

Persones de contacte:

  • Opció A: Per a fer la sessió al centre educatiu: Sofia Möller (Biblioteca Can Pedrals).

Tel.: 93 879 30 91. mollerms@diba.cat 

  • Opció B: Per a fer la sessió a la biblioteca: Marta Fontseca (Biblioteca Roca Umbert).

Tel.: 93 860 44 50. fontsecalm@diba.cat 

 Activitat oberta a grups de fora de Granollers: 

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat