I després del Batxillerat, què?

 

Àrea de l'activitat: 7. Orientació acadèmica i laboral

Tipus d'activitat: Xerrada

 

Objectiu de l'activitat:

  • Informar dels estudis que poden fer en finalitzar aquesta etapa postobligatòria.
  • Donar a conèixer l’oferta acadèmica d’estudis superiors, tant universitaris com de formació professional superior.
  • Informar del procés de selectivitat i l'accés a la universitat.
  • Resoldre els dubtes acadèmics dels joves i ajudar-los en la seva elecció.
  • Facilitar la tasca orientadora de pares, mares i professors.

 

Descripció breu de l'activitat:

En aquesta xerrada d'orientació i informació s’exposa de manera clara i esquemàtica totes les diferents opcions acadèmiques reglades i no reglades que hi ha  en finalitzar el Batxillerat: Universitat, CFGS (FP, Artístics i Esports)  i Prova d'accés als CFGS en cas de no acreditar el batxillerat o no haver aprovat la Selectivitat.

També s’explica detalladament el procés de selectivitat i l'accés a la universitat, insistint en els dubtes que generen les fases de la selectivitat i l'accés universitari depenent de la modalitat, i finalment l'estructura universitària.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

1er o 2n curs de batxillerat, AMPA/famílies 

També pot ser d’interès per a mares i pares,  i per a professors/es i educadors/es

 

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Al llarg del curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Mínim de 6 i màxim de 25-30

Horari de l'activitat: A determinar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar o en l'Equipament Gra

 

L'organitza: Servei de Joventut

 

Nom de la persona de contacte: Sandra Junqueras

Correu electrònic de la persona de contacte: sjunqueras@externs.granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

Sol·licita aquesta activitat