Història de la Terra

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.6. Geografia

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

Identificació dels principis i dels procediments que permeten reconstruir la història de la Terra.

 

Descripció breu de l'activitat:

A partir de les peces fòssils de la col·lecció del Museu es farà un recorregut pels principals esdeveniments que han permès l'aparició, el desenvolupament i l'evolució de la vida a la Terra.
S'identificaran fòssils característics i s'explicarà el procés de fossilització. Es reconeixeran les eres geològiques a partir dels fòssils guia.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat

 

Temporalització:

Durada: 2 hores

Calendari: De dilluns a divendres del curs escolar

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (1 monitor cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat: en horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.cat

Preu: 3 € per alumne

 

Observacions:

Material: cal dur carpeta i llapis

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat