Flors i llavors

NOVA

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

Identificar les parts de la flor i diferents classes de flors.

Identificar diferents tipus de llavors.

 

 

Descripció breu de l'activitat:

S’observaran les parts de les flors a través de la lupa binocular: pètals, sèpals, estams, pistils... i també les estructures de les plantes sense flor (molses i falgueres). 

Les llavors i els fruits on es troben tancades les llavors es dispersen lluny de les plantes mare per poder produir noves plantes en llocs allunyats i així colonitzar nous llocs i evitar la competència pels recursos com ara l’aigua, la llum i els nutrients. S’observaran diferents tipus de fruits i llavors i es formularan hipòtesis sobre el seu sistema de dispersió, ( vent, aigua, animals...).

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Cicle Mitjà (3r i 4t) i Superior (5è i 6è) d'Educació primària

 

Temporalització:

Durada: 1 hora i 30 minuts

Calendari: Primavera (maig), de dlluns a divendres del curs escolar

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (1 monitor cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat: en horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Museu de Ciències Naturals La Tela

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.cat

Preu: 2,5 € per alumne

 

Observacions:

Material: cal dur carpeta i llapis

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

Sol·licita aquesta activitat