Els éssers vius a Can Cabanyes

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat: Visita amb taller

 

Objectiu de l'activitat:

Conèixer l'entorn natural de Granollers, especialment l'espai fluvial.
Situar l’entorn de Can Cabanyes a la conca del Besòs.
Identificar la funció de les instal·lacions de depuració d’aigües residuals.
Conèixer l'ecosistema fluvial a través d'alguns dels éssers vius que habiten al medi aquàtic de Can Cabanyes i les seves característiques.
Conèixer algunes cadenes alimentàries del medi aquàtic, com pot ser el riu Congost.

 

Descripció breu de l'activitat:

Passejada de descoberta de la vegetació i la fauna característica de l'entorn de Can Cabanyes. Mitjançant l'ús d'instrumental i de recursos didàctics, els alumnes identifiquen i coneixen les espècies animals (vertebrats i invertebrats) i vegetals pròpies del bosc de ribera i del bosc mediterrani. I valoren la importància que tenen com a bioindicadors.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

3r Educació primària, 4t Educació primària, 5è Educació primària, 6è Educació primària

 

Temporalització:

Durada: 3 hores i 30 minuts

Calendari: dilluns, dimecres i divendres d'octubre i novembre, d'abril i de maig, en horari escolar. A l'hivern no hi ha tantes espècies animals i vegetals.

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (1 monitor cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat: De 9.30 a 13 h, dilluns, dimecres i divendres

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Can Cabanyes

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.cat

Preu: 4 € per alumne

 

Observacions:

Material: cal dur carpeta i llapis.
Per horari esclar i en cas que haguessin de ser dos grups, és recomanable fer la sortida d'un dia i quedar-se a dinar a Can Cabanyes.
Aquesta activitat forma part d’un recull d’activitats d’educació ambiental sobre l’espai natural de Can Cabanyes. Podeu consultar aquest i altres recursos al web: http://www.museugranollersciencies.org/cabanyes/

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

Sol·licita aquesta activitat