Determinació de roques i minerals

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.6. Geografia

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

Determinar i classificar diverses mostres de roques i minerals.

 

Descripció breu de l'activitat:

L’activitat consisteix en un taller al laboratori del Museu, basat en mètodes senzills d'anàlisi de determinació i classificació d'algunes mostres de roques i minerals.

Se n'estudiaran els usos en la construcció i en la indústria.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

1r ESO, 2n ESO

 

Temporalització:

Durada: 2 hores

Calendari: de dilluns a divendres del curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (1 monitor cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat: en horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.cat

Preu: 3 € per alumne

 

Observacions:

Material: cal dur carpeta i llapis

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat