Descobrim la Biblioteca

 

Àrea de l'activitat: 3. Cultura. 3.2. Foment de la lectura i la creació literària

Tipus d'activitat: Visita

 

Objectiu de l'activitat: 

 • Formar en actituds, valors i comportament en espais públics. 
 • Donar a conèixer l’espai i els recursos de la biblioteca adreçats a la seva edat.
 • Difondre una selecció d'autors i títols que figuren com a clàssics moderns imprescindibles en el recorregut lector dels infants
 • Animar als infants a venir a la biblioteca acompanyats d’un adult per potenciar l’àrea infantil com un espai familiar.

 

Descripció breu de l'activitat: 

Acció formativa centrada en el coneixement dels serveis de la biblioteca pública i la seva organització, adaptada al cicle formatiu.

Continguts: 

 • Què hi ha a la Biblioteca? El fons adreçat a la seva edat. 
 • Normativa i serveis bàsics. 
 • Conte

Metodologia:

 • Asseure’s en semicercle, donar la benvinguda i fer les presentacions (personal biblioteca, mestres i grup classe).
 • A través del fil conductor de la nostra mascota, coneixerem per què serveixen les biblioteques i què hi poden trobar. 
 • Explicació d’un conte (veure títols orientatius). 
 • Deixar que els infants es moguin lliurament per la sala i triïn els contes que volen llegir. 
 • Comiat amb una foto de grup i convidar-los a fer ús de la biblioteca

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

 

P3 Educació Infantil P4 Educació Infantil, P5 Educació infantil. Recomanem una visita per cicle

Temporalització:

 

Durada: Entre 35 i 60 minuts, depenent del nombre d’alumnes 

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat:

 

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (màxim 25 alumnes)

Horari de l’activitat: Biblioteca Can Pedrals (a determinar) / Biblioteca Roca Umbert (dimecres i divendres, de 10 h a 14 h)

 

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Biblioteca Can Pedrals i Biblioteca Roca Umbert

 

L'organitza: Biblioteques de Granollers

Nom de la persona de contacte: Vegeu observacions

Correu electrònic de la persona de contacte: -

Preu: Gratuït

Observacions: 

Cal indicar a quina de les dues biblioteques es vol fer l'activitat

Persones de contacte:

  

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat