Descobreix l'ajuntament

 

Àrea de l'activitat 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.2. Ciutadania

Tipus d'activitat Itinerari

 

Objectiu de l'activitat

L’objectiu principal és que els alumnes coneguin el funcionament del govern local a través del seu ajuntament, l’administració i els serveis que desenvolupa. Al mateix temps, s’acosta als escolars les diferents formes de participació i els valors democràtics (respectar els altres, respectar opinions i pensaments diversos, diàleg, solidaritat, consens...), i es fomenta la implicació personal i col·lectiva amb la ciutat. 

A partir de les preguntes que formularan a l’alcalde a la sala de plens, i que prèviament han elaborat segons la seva pròpia experiència ciutadana, els escolars aprenen a expressar-se en públic, i a prendre consciència que tots els ciutadans tenen drets i deures. Mitjançant la visita a les dependències municipals, aprenen a valorar i a apreciar la història i el patrimoni de la ciutat.

 

Descripció breu de l'activitat

L’activitat consisteix en dues parts diferenciades: per un costat la visita a la Porxada i a l’edifici de l’ajuntament, amb explicacions d’alguns dels espais i dels elements més significatius i les funcions que s’hi desenvolupen. Per l’altre, un cop fet el recorregut, els escolars ocupen els seus llocs a la sala de plens, on mantindran una entrevista amb l’alcalde a partir de les preguntes que han elaborat prèviament a l’aula de l’escola, sobre la ciutat i el seu funcionament.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

Educació primària. 3r

 

Temporalització

Durada: 1 hora aprox.

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat Horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat Edifici de l’Ajuntament, a la pl. de la Porxada

Organització Servei d'Educació

Nom de la persona de contacte Maria Marin

Correu electrònic de la persona de contacte mmarin@granollers.cat

Preu Gratuït

 

Observacions

Es recomana que els alumnes hagin treballat prèviament les preguntes que faran a l’alcalde perquè l’entrevista funcioni bé i per evitar repeticions innecessàries. També s’aconsella que els alumnes portin apuntades les preguntes en un full, perquè se senten més segurs a l’hora de fer la pregunta en públic.

 

 

Sol·licita aquesta activitat