Aprenents d'investigadors

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

Fer participar els nens i les nenes en petites investigacions.

 

Descripció breu de l'activitat:

L’activitat consisteix en una sortida de camp a l’espai de Can Cabanyes. Aquesta activitat es desenvolupa en forma de successió de petits tallers. Els alumnes treballen com a autèntics investigadors naturalistes en observacions de camp. Equipats amb diferents instruments (lupa de mà, prismàtics, pots, pinces...), han de resoldre algunes propostes que se'ls planteja.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

1r Educació primària, 2n Educació primària

 

Temporalització:

Durada: 2 hores

Calendari: Curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (1 monitor cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat: Dilluns, dimecres i divendres

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Can Cabanyes

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.cat

Preu: 3 € per alumne

 

Observacions:

Material: cal dur carpeta i llapis
Recomanació: per horari escolar i en el cas que haguessin de ser dos grups, és recomanable fer la sortida d'un dia i quedar-se a dinar a Can Cabanyes.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

Sol·licita aquesta activitat