Activitats per a les escoles (Escoles bressol)

 

Àrea de l'activitat: 3. Cultura. 3.3. Espectacles

Tipus d'activitat: Teatre, titelles, música, dansa, cinema

 

Objectiu de l'activitat:

Donar l’oportunitat d’anar formant els nens i les nenes, els nois i les noies en la capacitat d’observar, entendre, gaudir i valorar una activitat cultural, ajudant a la formació més completa de les persones.
Contribuir a crear nous públics de teatre, música, dansa i cinema, i d’educació de la sensibilitat artística.
Garantir la igualtat d’oportunitats d’accés dels alumnes a les activitats artístiques amb uns preus assequibles.
Afavorir la coneixença i identificació dels espais escènics del municipi i del seu entorn.
 

Descripció breu de l'activitat:

Cada any es proposen 3 activitats d'arts escèniques.

"Una poma, un pomer" de De Paper. A la CCSF. Dates: 18 i 19 de febrer

Cuac”, de Txo Titelles. A la CCSF. Dates: 27 i 28 de març

"Els músics de Bremen" de Xip Xap Teatre. A la CCSF. Dates: 3 i 4 de juny

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Primer cicle. Educació infantil

Temporalització:

Durada: 40 minuts

Calendari: Curs Escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup:

Horari de l'activitat: Matí

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Casa de Cultura Sant Francesc (CCSF)

L'organitza: Fundació AC

Nom de la persona de contacte: Montserrat Homs

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.cat

Preu: 15 € (sense trasnport) /26 € (amb transport)

 

Observacions:

L'import 26 € inclou el tranport dels nens/es del centre fins al teatre. I és pel conjunt de tres activitats. En activitats soltes el transport va a part.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

Sol·licita aquesta activitat