Adreça

AMPA de l'Escola Granollers

Adreça :
C/ Mestre Manuel Masjoan, 1
Telèfon :
93 849 53 51
Adreça web :
http://agora.xtec.cat/escgranollers/