La primera setmana de confinament mostra una reducció de més del 75 % en la mobilitat a la cruïlla del c. Girona amb Francesc Ribas

Granollers registra mínims històrics en diversos contaminants de l'aire, a causa de la disminució del trànsit, entre el 15 i el 22 de març

24 de Març 2020
+
Imatge insòlita del carrer Esteve Terrades sense circulació
Els indicadors recollits per la càmera de trànsit situada a la la cruïlla dels carrers Girona i Francesc Ribas així com el nombre de passatgers dels autobusos de Granollers i conurbació (Transgran) continuen constatant un descens molt important en la mobilitat a Granollers, tant motoritzada com a peu, des que es va decretar l'estat d'alarma. Al llarg dels set dies des de l'aplicació de les mesures de confinament -del 15 al 21 de març- els moviments, tant de vianants com de vehicles motoritzats, s'ha reduït en un 75,26% en relació als primers 14 dies del mes de març, essent d'un 70,83% en els desplaçaments en vehicle motoritzat (cotxes, motocicletes, camions i autobusos) i d'un 82,12% en la mobilitat a peu i en bicicleta. Aquests percentatges a dia 21, són els més elevats en el període d'anàlisi i s'ha experimentat un increment notable en relació a la situació que teníem al dia 20 de març.
 
Les dades constaten, doncs, que s'està produint una reducció més dràstica de la mobilitat, i que el confinament, una de les mesures fonamentals per combatre la pandèmia, és una realitat i va en augment. Si entre l'1 i el 14 de març passaven pel punt de la càmera una mitjana de 9.086,71 cotxes, entre el 15 i el 21 de març s'han passat 2.629,57; i els 6.059 vianants s'han reduït a 1.083,29.
 
Pel que fa a la comparació de la circulació entre el dissabte 7 i el 21 de març (deixant al marge el dissabte 14 perquè ja havien entrat en vigor mesures restrictives), la mobilitat total va disminuir en un 77,5%, la motoritzada en un 77,4% i a peu i en bicicleta en un 77,9%. Són les reduccions més altes en la comparació de dies de la setmana. D’altra banda, la mobilitat motoritzada (cotxe, motocicleta, autobús i camió) del diumenge 22 de març, ja en situació de confinament, en comparació als diumenges ordinaris 1 i 8 de març s'ha reduït en un 86,10%, mentre que els desplaçaments a peu i en bicicleta ho feien un 83,30 %. Si comparem els diumenges 15 i 22 de març, ambdós dies ja amb mesures restrictives, s'ha reduït en un 60,80 % de mitjana la mobilitat motoritzada del dia 22 respecte el dia 15, alhora que els desplaçaments a peu i en bicicleta també han disminuït en un 52,50%.
El nombre de passatgers a les línies de Transgran ha caigut dràsticament
D'altra banda, el nombre de passatgers dels autobusos de Transgran (Granollers i la seva conurbació) es va reduir de mitjana la setmana passada, de dilluns a dissabte, en un 89 % i diumenge va arribar al 92 %. Durant la setmana passada es va observar una progressiva reducció del nombre d'usuaris, passant de 769 passatgers dilluns dia 16 a 511, divendres 20 (de mitjana en un dia feiner de març es transporten 5.246 passatgers).
Recordem que des de dimecres 18 de març únicament presten servei les línies L1 (Can Gili - Canovelles - Hospital - La Torreta), cada 30 minuts; i la L20 (Can Bassa - Can Mònic - Bellavista) i la L6 (Can Bassa - Granollers Centre - Hospital - Can Mònic - Corró d'Avall), cada hora i les línies L41, L42, L43 només entre les 7.10 i les 10.20 h, i entreles 16.06 i les 20.15 h, de dilluns a divendres.
Granollers registra mínims històrics en diversos contaminants de l'aire, a causa de la disminució del trànsit, entre el 15 i el 22 de març
 
Les dades de partícules en suspensió PM10 són també molt positives, tot i que inferiors a les de l'any 2018
 
Les dades de qualitat de l'aire proporcionades per l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, situada davant del Palau d'Esports, entre els dies 15 i 22 de març, es poden qualificar de molt bones. Totes les dades dels contaminats analitzats NO2 (diòxid de nitrogen), O3 (ozó troposfèric), PM10 (partícules amb un diàmetre inferior a 10 micròmetres), NO (monòxid de nitrogen) i NOx (òxid de nitrogen) estan per sota del llindar fixat en la normativa de referència de la Unió Europea.
A més, l'Ajuntament ha comparat les dades d'aquesta primera setmana de confinament amb la mateixa setmana dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 a Granollers. D'aquest anàlisi es constaten mínims històrics mai assolits en monòxid de nitrogen, diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen. En canvi, tot i que les dades són també excel·lents en partícules en suspensió PM10, són inferiors a les registrades per la mateixa estació l'any 2018 i es queden molt properes a les registrades l'any 2016. Aquest fet és atribuïble a la influència dels factors metereològics durant la setmana analitzada, com l'entrada de pols en suspensió i l’arribada d’una depressió al darrer cap de setmana.
Curiosament, mentre s'assolien reduccions màximes de més del 85% en la mobilitat de la ciutat (dades de les càmeres de control situades a la cruïlla del carrer Girona amb Francesc Ribas) el diumenge 22 de març, les partícules PM10 aquesta mateixa jornada donaven el màxim setmanal amb 25 μg/m³. D'altra banda l'ozò troposfèric arriba, en el període del 15 al 22 de març a una mitjana de 56 μg/m³, la dada més elevada en el quinquenni 2016-2020, sense assolir el límit legal.
A banda de comparar les dades dels anys 2016 a 2020 a Granollers, en l'estudi s'han comparat també dades equivalents de Mollet del Vallès pel que fa a NO, NO2 i NOx (dades automàtiques) i de PM10 (dades manuals de 2016 i 2017 de Mollet del Vallès i Montornès del Vallès). I també les dades proporcionades per l’estació de Granollers amb altres estacions de la Zona 2 Vallès-Baix Llobregat.
 
MONÒXID DE NITROGEN (NO)
 
En tots els casos, excepte Rubí, les dades de 2020 són significativament les més baixes dels cinc anys.
L’estació de Granollers assoleix una mitjana de 8 μg/m³, amb mínims de 2 μg/m³ els dies 16,17 i 22 de març, però sensiblement més alts els dies 18 i 22 amb 17 i 22 μg/m³
respectivament. Durant aquests dos dies hi havia una lleugera entrada de pols en suspensió a l’atmosfera.
A Granollers, el descens en comparació als mateixos dies de 2019 és del 65,2%, un percentatge semblant al de Sabadell i Terrassa i superior a la reducció experimentada a Mollet del Vallès (54%).
 
DIÒXID DE NITROGEN (NO2)
 
 
 
El diòxid de nitrogen és un contaminant molt vinculat amb el trànsit i la combustió
de combustibles fòssils.
En tots els casos les dades de 2020 són significativament les més baixes dels cinc anys. Granollers, entre el 15 i el 22 de març, té una mitjana en NO2 de 16 μg/m³, amb mínims de 8 μg/m³ els dies 16, 17 i 22. Com ocorre amb el monòxid de nitrogen els dies 18 i 19 el diòxid de nitrogen va tenir un repunt i es va situar en 26 i 27 μg/m³, respectivament.
 
A Granollers, el descens en relació als mateixos dies de 2019 és del 65,2% -el més alt dels municipis analitzats- i equiparable a Sabadell (62,8%) i Terrassa (59,1%). Mollet del Vallès (46,8%) i Rubí (42,4%) tot i tenir reduccions remarcables queden per sota dels nivells assolits per Granollers.
 
PARTÍCULES PM10
 
 
Les dades del 15 al 22 de març són baixes i molt positives, però no són les mínimes observades. En totes les estacions, inclosa la de Granollers, les dades de 2018 durant el període analitzat van ser més baixes que les de 2020. I en algunes significativament menors: Sabadell, 21 (2020) i 16 (2018); Terrassa, 18 i 12; Rubí, 18 i 10 i Granollers, 20 i 18. Les dades manuals de 2018 de Mollet del Vallès i Montornès del Vallès, 16 i 14 μg/m³ respectivament també ho avalen.
Fins i tot a Rubí, les dades de 2016 són més favorables que les de 2020; per a Sabadell són iguals i per a Terrassa només 1 μg/m³ per sota. I en el cas de Granollers també la diferència entre el 2016 (22 μg/m³) i les de 2020 (20 μg/m³) és minsa. El motiu torna a ser l’estat atmosfèric condicionat aquesta setmana per una lleu entrada de pols en suspensió i per l’arribada d’una depressió al darrer cap de setmana.
A Granollers, el descens en relació als mateixos dies de 2019 és del 35,5% -el més alt dels municipis analitzats- i semblant a Rubí (33,3%) i clarament per sobre del percentatge de disminució de Sabadell (25%) i Terrassa (28%).
 
OZÒ TROPOSFÈRIC (O3)
 
 
Sense arribar de bon tros als límits legals d’ozó troposfèric, aquest és l’únic indicador que puja en totes les estacions analitzades entre el 15 i el 22 de març.
L’augment més gran, en relació a l’any 2019, es dona a Granollers al passar dels 43 μg/m³ de 2018 i 2019 als 56 μg/m³. La dada granollerina és idèntica a la de Terrassa i propera a la de Rubí (52 μg/m³). Sabadell queda un esglaó per sota, amb 48 μg/m³.
Els 56 μg/m³ representen, a Granollers, la dada més elevada en el quinquenni 2016-2020, en la setmana analitzada.
Percentualment, la diferència a Granollers és superior en un 30% a l’any passat - la més elevada de les quatre estacions-, i per sobre del 12% de Terrassa, del 7% de Sabadell o del 2% de Rubí.
 
ÒXIDS DE NITROGEN (NOX)
 
 
 
Totes les estacions del present estudi presenten una reducció molt significativa dels òxids de nitrogen entre el 15 i el 22 de març. Granollers, amb 27 μg/m³, i Terrassa, amb 26 μg/m³, tenen els valors més baixos, però les cinc es mouen entre els 26 i els 33 μg/m³. Només en el cas de Rubí, les dades de 2018 són inferiors a les de 2020.
Disminucions dràstiques en òxids de nitrogen arreu. Proporcionalment, i en relació a 2019, l’estació de control de la qualitat de l’aire de Mollet del Vallès experimenta la davallada més elevada: un 73%. Segueixen Granollers, un 66,7% menys; Terrassa 62,3%, Sabadell, 61,5%, i Rubí amb una disminució de 31,1 punts percentuals.