La mobilitat total pel c. Francesc Ribas es va reduir ahir un 66,4 %

Les dades s'han obtingut de les càmeres de trànsit que també han detectat que els moviments a peu són els que han tingut una reducció més dràstica, un 76,2%

18 de Març 2020
+
Carrer de Francesc Ribas (imatge: Google Street View)
La dràstica disminució de la mobilitat, tant a peu com amb vehicle a Granollers des que es van aplicar les mesures de confinament a casa per la progressió del COVID-19, és un fet objectivable. Les càmeres de trànsit situades a la cruïlla del carrer de Francesc Ribas amb el carrer de Girona així ho testifiquen. Pel que fa a la mobilitat total, ahir dimarts 17 havia disminuït un 66,4 % si ho comparem amb la mitjana dels dos dimarts precedents del mes de març, els dies 3 i 10. En el cas de diumenge dia 15 la disminució encara ha estat superior, un 77,1 %, respecte els dies 1 i 8 del mateix mes. 
 
Pel que fa a la mobilitat motoritzada (cotxe, autobús, camió i motocicleta) d'ahir dimarts s'ha reduït en un 59,6%, sis punts més que dilluns dia 16.
La mobilitat a peu i en bicicleta d'ahir dimarts s'ha reduït en un 76,2%, amb un lleuger increment de dos punts percentuals en relació a dilluns 16. D'altra banda, la circulació de cotxes s'ha reduït en prop d'un 60% (59,7%), sis punts més que el dilluns 16 (53,9%).
Tots els altres mitjans de mobilitat motoritzada també redueixen significativament: els camions en un 48,2%, els autobusos en un 53,6% i les motocicletes en un 69,0%.
Els moviments a peu són els que detecten una reducció més dràstica. 3 de cada 4 desplaçaments que es feien els dimarts de la primera i segona setmana de març s'han deixat de fer. La disminució es situa en el 76,2%, una mica per sota de l'experimentada dilluns 16, que va arribar al 78,4%. Els moviments en bicicleta s'han reduït també en xifres semblants: un 75,2%.