El Pla de xoc de 2015 ha suplementat els ajuts per a famílies amb pobresa energètica i les subvencions per contractar joves

La despesa més gran del Pla de xoc correspon a la contractació directa de persones aturades de llarga durada que ha beneficiat 101 persones durant 6 mesos. Les mesures del Pla de xoc de 2016 es preveuen aprovar en el Ple del proper mes de març

18 de Febrer 2016
+
El balanç del Pla de xoc de 2015 va ser presentat en el si del Consell Econòmic i Social de Granollers. Foto: T. Torrillas
Ahir al vespre es va donar compte en el Consell Econòmic i Social de Granollers del balanç del Pla de xoc de 2015 pel qual l'Ajuntament havia previst un total d'1,5 milions d'euros, assignats gràcies al bon resultat pressupostari de les finances municipals. Les mesures extraordinàries del Pla de xoc de 2015 van ser aprovades per unanimitat en el Ple del mes de març de 2015.
 
Pel que fa als fons gastats, cal destacar que hi ha dues partides que s'han hagut de suplementar per atendre la demanda. Ha estat el cas de l'import destinat a pobresa energètica que inicialment comptava amb 20.000 euros i, finalment, se n'han gastat 30.355 euros (un 51,77 % més), per fer front al pagament de les despeses de llum, aigua i gas. Aquests ajuts atorgats han beneficiat 494 persones de 134 famílies. També en matèria d'habitatge s'han donat 85 ajuts (35.953 euros) per atendre despeses urgents relacionades directament amb la continuïtat de les famílies a les llars. 
 
La segona partida que ha requerit més diners són les subvencions a les empreses per contractar joves menors de 30 anys residents a Granollers, per a la qual hi havia inicialment 45.000 euros i se n'han gastat  53.185,20 € (un 18,19 % més) corresponents a 13 contractes subvencionats. 1.063.500 euros, la partida més gran del Pla de xoc, correspon a la  contractació directa de persones aturades de llarga durada que ha beneficiat 101 persones durant 6 mesos que han fet feines d'interès general per a la ciutat. D'altra banda s'han subvencionat a empreses 6 contractes de persones més grans de 45 anys residents a Granollers per valor de 28.538,40 euros. 
 
Respecte les beques de menjador i ajuts socials, se n'han atorgat 41, només un 33 % de la partida prevista, ja que amb aquests diners s'atenen casos sobrevinguts al llarg del curs, no coberts per processos ordinaris o per complementar les beques que atorga el Consell Comarcal. Per contra s'han donat 57 beques d'escoles bressol, corresponents a la totalitat de la partida prevista, 50.000 euros; s'han donat 203 ajuts per a la compra de material escolar d'alumnat de secundària; i s'han subvencionat 13 centres educatius públics de primària i secundària amb 30.000 euros per fer possible la compra de llibres, material escolar i altres despeses.
 
Una de les novetats d'aquest últim Pla de xoc ha estat oferir suport psicològic professional a infants i adolescents de famílies proposades pels equips dels serveis socials i docents. En aquest sentit s'han fet 373 sessions de teràpia.
 
Dins del capítol de subvencions a les iniciatives empresarials, s'ha finançat el 100% del cost dels interessos dels préstecs atorgats per una entitat financera a 4 nous projectes empresarials de Granollers que han estat acompanyats pel Servei d’Emprenedoria de Can Muntanyola. Altres 14 projectes corresponents a persones desocupades que han iniciat un negoci propi han estat subvencionats per valor de 32.436,10 euros. 
 
Pel que respecte a la formació a joves sense l'ESO es va fer un curs d'escenografia i sonorització a 18 alumnes, amb l'objectiu que aquests joves puguin accedir als programes de qualificació professional inicial, amb l'objectiu de millorar la seva ocupació i/o el seu retorn al sistema educatiu.
Finalment es va atorgar subvencions nominatives a entitats del Tercer Sector, que fan programes per pal·liar els efectes de la crisi en les persones més desfavorides. En concret han estat Creu Roja, amb 10.000 €; APADIS, amb 6.000 i El Xiprer, amb 15.000 euros.
 
Les mesures extraordinàries contra la crisi que formaran part del Pla de xoc de 2016 es preveuen aprovar en el proper Ple del mes de març.
L'Ajuntament de Granollers ha aplicat ja quatre plans de xoc consecutius en els quals s'han invertit 5 milions d'euros.