Adreça

Escola Pereanton

Adreça :
C. Espí i Grau, 3
Telèfon :
93 879 46 44
Adreça web :
http://agora.xtec.cat/ceippereanton
Descripció :

 

  

Projectes que caracteritzen el centre

Música per a créixer és el projecte que dona singularitat a l’escola, on la música és l’eix transversal de tots els aprenentatges.

A l’escola, al llarg de l’educació infantil, vetllen per les capacitats i les necessitats dels infants, amb propostes de sensibilització musical, dansa, expressió corporal i una mirada globalitzada i interdisciplinària del treball per projectes. En arribar a l’etapa de primària, els projectes estableixen connexions entre la ciència, la tecnologia i l’art. L’aprenentatge significatiu i vivencial esdevé un dels aspectes fonamentals en el qual, a més, es relacionen totes les dimensions de l’aprenentatge i de la vida, s’interrelacionen les àrees de coneixement, i la llengua i les matemàtiques passen a ser més conscients i necessàries per a la descoberta, la investigació, la comunicació i, en general, per al desenvolupament integral de la persona.

A 2n de primària els alumnes de l’escola inicien l’estudi d’un instrument i passen a formar part d’una Big Band, la qual esdevé motor d’experiències i oportunitats de creixement artístic i personal.

 

Horari

De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Temps

– Acollida de matí

– Activitats extraescolars

Compartit

– Material col·lectivitzat