Adolescències 360

Adolescències360 és una proposta municipal de caire preventiu i compensatori fora del temps escolar a través de propostes culturals, esportives, formatives i participatives.

L'Adolescències360 s’articula entre els professionals dels instituts, els serveis municipals implicats (serveis socials, acció comunitària, acollida, educació, joventut, cultura, esports, salut pública...), els equipaments (Museu de Ciències Naturals, Teatre Auditori, Roca Umbert-Fàbrica de les Arts, GRA-equipament juvenil, Centres Cívics, Museu de Granollers...), les entitats de lleure (Colònies Sant Esteve, Agrupament Escolta Sant Esteve, Esplai Guai, Esplai Estel del Matí...), les famílies i els propis adolescents.

El conjunt d’accions que engloba el projecte Adolescències360 dona resposta a les competències locals, en el desenvolupament i la prestació dels serveis preventius, segons estableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Art. 80. Competències de les intervencions socials preventives). 

Objectius de l’Adolescències360

    • Aportacions a la socialització de les persones adolescents per ser protagonistes de la seva vida.

    • Facilitar elements que permetin construir una relació adulta d’influència en les seves vides (vincle, pertinença, experiències significatives, escolta activa, etc).

    • Equitat i igualtat d’oportunitats socioeducatives.

Projectes que engloba l’Adolescències360

1. L'ETCÈTERA

Proposta d’espais relacionals i projectes educatius amb identitat adolescent, pensats per a nois i noies de 12 a 16 anys, en horari de tarda, a diversos equipaments de la ciutat. El projecte Etcètera et vol acompanyar en accions de descoberta, participació i intercanvi d’opinions amb mirada oberta i crítica, a l’entorn de la cultura jove, els reptes, l’aprenentatge i el servei, el compartir amb els altres... Activitats amb la implicació interna dels equipaments, dels instituts i dels professionals. Durant l’activitat, es participarà activament en propostes que sorgeixin amb el barri o la ciutat. Més informació aquí

2. L’ARREL - FÒRUM DE LES ADOLESCÈNCIES

Consell municipal de participació format per nois i noies de 12 a 16 anys que representen als centres de secundària a Granollers, a les entitats de lleure, als centres oberts i a l’Escola d’Educació Especial Montserrat Montero. Més informació aquí

3. AMB I PER A LES FAMÍLIES

Conjunt de propostes formatives o de debat educatiu per a famílies interessades en l’acompanyament social i educatiu dels seus fills i filles. Més informació dels tallers educatius aquí i més informació de l'Espai de Debat Educatiu aquí

4. TAULA TÈCNICA DE LES ADOLESCÈNCIES

Per tal de donar resposta a les necessitats detectades amb les diagnosi del Pla Local d’Infància i Adolescència 2018-2024 i del Pla Local de Joventut 2018-2022, el 2017 es va crear la taula. Està composada per professionals de diferents àrees de l’ajuntament, per tal d’analitzar els punts forts i febles de les polítiques d’adolescència actuals i sumar amb accions comunes interserveis. Hi ha tres comissions constituïdes: espai públic educatiu i mobilitat; cultura, lleure i espais relacionals; i, salut i igualtat.

Aliança Educació 360

Des de 2018, l’Ajuntament de Granollers s’ha adherit a l’Aliança Educació 360, impulsada des de la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill.

Granollers, amb altres 10 municipis, ha participat en una prova pilot i s’ha elaborat un conjunt de recomanacions per transferir els diversos models d’Educació 360, amb l’objectiu de recollir i identificar el procés de treball i de transformació viscut i per facilitar-ne la transferibilitat de coneixement. Si ho vols conèixer, prem aquí.

L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari vital. L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la innovació educativa.