Grup de Protecció i Drets dels Infants

 

Grup de treball constituït el desembre de 2007 i format per professionals de diferents àmbits que donen servei als infants de 0-6 i/o les seves famílies.

Ha posat sobretot la mirada en la infància en risc i tenia com objectiu principal la revisió dels protocols i circuits existents en els diferents àmbits, en la detecció i seguiment de casos de maltractament i/o desatenció.

 

Projecte Amics i amigues de la infància