Plenaris de la Xarxa d'Infància i Adolescència

+

El Plenari de la Xarxa d'Infància i Adolescència compta amb el conjunt d’agents socials dels diversos àmbits de l’acció social, l’educació, la salut, el medi ambient, la seguretat, etc que treballen de manera coordinada per tal de construir una xarxa de suports als infants, els adolescents i les famílies de la ciutat. Des de la Xarxa es realitzen diversos projectes en els àmbits d’educació, de criança, de protecció social i dels drets dels infants.

 

Treballar en xarxa vol dir pensar, comunicar-nos i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços, relacionant les nostres accions. Cal assenyalar que el treball vinculat a la promoció, prevenció, atenció i protecció a la infància i a l’adolescència és el treball en xarxa. Aquesta manera d’abordar els aspectes vinculats a la infància i l’adolescència de manera coordinada entre diferents institucions i serveis es concep com una manera de treball més eficient i eficaç per donar resposta a les problemàtiques socials.

 

La gestió en xarxa és una de les respostes a la fragmentació i a l’especialització del sector públic. Amb la cooperació horitzontal i una gestió activa s’assoleixen millors impactes socials en situacions que requereixen solucions integrades. Les xarxes són especialment útils per la gestió de problemes complexos. El punt de partida és adonar-se que molts problemes de l’agenda pública només es poden abordar en tota la seva extensió si es té en compte la interdependència que es genera entre diversos agents i organitzacions.

 

PLENARI 2018 (19 de febrer)

Notícies relacionades web ajuntament, Diputació de Barcelona i VOTV 

Vídeo presentació PLIA i Consell dels Infants Granollers amb ulls d'infant

Presentació de Jordi Collet (Universitat de Vic)

Presentació del Mapa sociodemogràfic, eixos i estratègies del Pla d'Infància i Adolescència 2018-2024