Entitats

A la Xarxa de Centres Cívics convieun al voltant d'una trentena d'entitats, repartides de forma desigual entre els cinc equipaments que conformen la xarxa. L'aportació d'aquestes associacions a la vida dels centres és essencial: la majoria són entitats de caràcter territorial que generen cohesió, milloren la qualitat de vida en els barris i per extensió a la ciutat, i fomenten la participació ciutadana. D'altres són associacions de caire cultural que dinamitzen els centres dotant-los de contingut socio-cultural. Fent clic sobre el nom d'algunes entitats, pots accedir al seu espai a la xarxa.

Centre Cívic Can Bassa

Centre Cívic Can Gili

Centre Cívic Palou

Centre Cívic Jaume Oller

Centre Cívic Nord

Podeu contactar amb aquestes entitats mitjançant els telèfons dels centres cívics.