Visita a la térmica. Entra en la història: l'energia ahir i avui

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.3. L'energia

Tipus d'activitat: Visita guiada

 

Objectiu de l'activitat

Conèixer la dependencia energética en combustibles fòssils i la seva relació amb la industrialització i el desenvolupament econòmic - Identificar els problemas associats amb l’ús massiu de combustibles fòssils (dependencia d’altres països, residus perillosos, contaminació ambiental, costos de transport, canvi climàtic, esgotament dels recursos, preus elevats de l’energia i pobresa energèica) - Veure una instal.lació on es generava energía térmica i eléctrica a partir de combus-tibles com el carbó, el fuel i el gas natural a Granollers i seguir els circuits de la transformació d’energia i la seva distribució amb corrent altern - Enllaçades amb els idees del passat (l’estalvi energètic, l’autoabastament i les millores en el control i monitorització de les instal.lacions) identificar els reptes de futur que ajudaran a millorar la qualitat ambiental de l’aire que respirem i reduiran els efectes del canvi climàtic (estalvi i eficiencia energética, producció local d’energia, recerca i noves tecnologies, i energies renovables) - Per sensibilitzar sobre l’ús eficient de l’energia a granollers es celebra anualment, La Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una iniciativa de la Comissió Europea, que normalment es convoca al juny quan es centra el moment màxim de difusió. Si més no els actes a Granollers es reparteixen entre els mesos d’abril, maig, juny i juliol. L’ objectius es realitzar activitats dedicades a l'eficiència energètica i les energies renovables, difondre les millors pràctiques, inspirar noves idees i construir aliances per ajudar a satisfer les necessitats energètiques de la UE i els objectius climàtics. Els municipis signants del Pacte d'Alcaldes per una Energia Sostenible Local es van comprometre a organitzar anualment un acte de sensibilització sobre energia. Granollers des de l’any 2009 té i compleix aquest compromís.

 

Descripció breu de l'activitat

Es farà una visita guiada amb la visualització de tres vídeos on es situarà als alumnes primer en el moment històric de quan funcionava la fàbrica de Roca Umbert, despres en com funcionen les calderes i en darrer lloc en com es distribuía l’energia i la importancia dels reptes de futur a que ens enfrentem per mitigar el canvi climàtic. - Com a full de sala es repartirán uns fulletos que poden transformar-se en un molinet a mida que avancem en la visita i ajuden a recordar els conceptes clau de la mateixa als més petits. El fulletó té una lectura més complexa en una cara i més adreçada a infantil i primària en una altra amb les solucions o reptes de futur 

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

Tots els nivells

 

Temporalització:

Durada 1 hora 

Calendari Tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

 

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat A convenir entre 9h i 14h

Lloc on es desenvolupa l'activitat La Tèrmica, a Roca Umbert

Organització Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

Correu electrònic de la persona de contacte mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat

Preu Gratuït

 

Observacions:

Consulteu més informació i tipus de material de suport de l’activitat i galería d’imatges sobre activitats realitzades durant la setmana de l’energia a http://granollers.cat/medi-ambient/energia-sostenible

Per treballar el canvi climàtic i la crisi energética actual també podeu consultar el bloc/directori de recursos educatius sobre l’energia: http://wp.granollers.cat/directorienergia/

Si el centre té més d’una línea i està interessat en fer l’activitat es pot combinar amb el Taller per a la construcció d'un captador termosolar i atendre els dos grups de forma simultània.

Activitat oberta a grups de fora de Granollers No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat