Univers Internet. Taller Impacte ecològic

Àrea de l'activitat: 3. Cultura. 3.2. Foment de la lectura i la creació literària

Tipus d'activitat: Visita

Objectiu de l'activitat: 

En acabar el taller, els participants haurien de ser capaços de:

  • Saber explicar per què qualsevol activitat que realitzem té un impacte sobre el planeta i que Internet no és una excepció.

  • Definir els conceptes següents: petjada de carboni, emissions de CO2eq i aspecte ambiental.

  • Explicar com es calcula una petjada de carboni.

  • Conèixer mesures per minimitzar l’impacte ecològic de l’ús quotidià d’Internet.

 

Descripció breu de l'activitat: 

Univers Internet és un projecte elaborat pel CCCB que ofereix una reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnologies vinculades a Internet. El taller #2 Impacte ecològic consisteix en conèixer l’impacte ecològic que suposen les tecnologies d’Internet.

Metodologia:

La dinàmica consisteix en un exercici dinàmic per calcular i visualitzar l’impacte de dos processos anàlegs –enviar un correu electrònic i una carta per correu postal- amb l’objectiu de prendre consciència d’aquest impacte i de conèixer mesures per minimitzar-lo.

Nivell educatiu al qual s'adreça: 

ESO i Batxillerat

 

Temporalització: 

Durada: 90 minuts

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat: 

Nombre d'alumnes per grup:Dividir grup classe (màxim 15 alumnes)

 

Horari de l'activitat: Horari de les Bibliotques de Granollers

 

Lloc on es desenvolupa l'activitat: 

Opció A: Per a fer la sessió al centre educatiu, contacteu amb la Biblioteca Can Pedrals

Opció B: Per a fer la sessió a la biblioteca (dimecres o divendres matí), contacteu amb la Biblioteca Roca UmbertL'organitza: Biblioteques de Granollers

 

Nom de la persona de contacte: vegeu observacions

Correu electrònic de la persona de contacte: 

 

Preu: Gratuït

 

Observacions: 

 

Cal indicar a través de quina opció es vol fer l’activitat (centre educatiu o biblioteca)

 

Persones de contacte:

 

  • Opció A: Per a fer la sessió al centre educatiu: Sofia Möller (Biblioteca Can Pedrals).

 

Tel.: 93 879 30 91. mollerms@diba.cat 

 

  • Opció B: Per a fer la sessió a la biblioteca: Marta Fontseca (Biblioteca Roca Umbert).

 

Tel.: 93 860 44 50. fontsecalm@diba.cat Activitat oberta a grups de fora de Granollers: Sí