Univers Internet. Taller #2 Impacte ecològic

Àrea de l'activitat: 3. Cultura. 3.2. Foment de la lectura i la creació literària

Tipus d'activitat: Visita

Objectiu de l'activitat: 

En acabar el taller, els participants haurien de ser capaços de:

  • Saber explicar per què qualsevol activitat que realitzem té un impacte sobre el planeta i que Internet no és una excepció.

  • Definir els conceptes següents: petjada de carboni, emissions de CO2eq i aspecte ambiental.

  • Explicar com es calcula una petjada de carboni.

  • Conèixer mesures per minimitzar l’impacte ecològic de l’ús quotidià d’Internet.

 

Descripció breu de l'activitat: 

Univers Internet és un projecte elaborat pel CCCB que té per oferir una reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnologies vinculades a Internet. El taller #2 Impacte ecològic consisteix en conèixer l’impacte ecològic que suposen les tecnologies d’Internet.

Metodologia:

La dinàmica consisteix en un exercici dinàmic per calcular i visualitzar l’impacte de dos processos anàlegs –enviar un correu electrònic i una carta per correu postal- amb l’objectiu de prendre consciència d’aquest impacte i de conèixer mesures per minimitzar-lo.

Nivell educatiu al qual s'adreça: 

ESO i Batxillerat

 

Temporalització: 

Durada: 90 minuts

Calendari: De setembre a juny

 

Organització de l'activitat: 

Nombre d'alumnes per grup:Dividir grup classe (màxim 15 alumnes)

 

Horari de l'activitat: Horari de la Biblioteca Can Pedrals (a determinar)

 

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Al centre escolar

L'organitza: Biblioteques de Granollers

 

Nom de la persona de contacte: Sofia Möller

Correu electrònic de la persona de contacte: mollerms@diba.cat

 

Preu: Gratuït

 

Observacions: Activitat oberta a grups de fora de Granollers:No