Un forat al moneder

Àrea de l'activitat 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.2. Ciutadania

Tipus d'activitat Taller

 

Objectiu de l'activitat

Conscienciar als alumnes de cicle mitjà de primària de les conseqüències econòmiques i socials de les nostres compres i reflexionar, abans d’adquirir qualsevol producte o servei, sobre quines son les nostres necessitats. S’incideix en les competències bàsiques de l’etapa de primària.

S’aprofita la transversalitat, els valors i les actituds que el taller ens permet desenvolupar per tal d’incidir concretament en la competència social i ciutadana.

Descripció breu de l'activitat

Escenificació de varies situacions on es treballen principalment les següents idees:

• Comprar només el que necessitem

• Ajustar les nostres compres al nostre poder adquisitiu

• Informar-nos i reflexionar abans d’adquirir un producte o servei

A la sessió es treballen els mencionats continguts amb l’ajuda d’una presentació (power-point) i dos personatges teatrals que representen un consumidor responsable i un altre que no ho és. Els personatges teatrals plantejaran diferents situacions on es representen les idees esmentades i els actors exposen els seus punts de vista.

Els actors seran dos adults en diferents situacions:

• Comprar compulsivament al mercat

• Comprar i quedar endeutat amb la targeta de crèdit

• Comprar perquè és “mono” encara que no serveix per res

• Comprar per “moda” sense informar-se i comparar productes

Una vegada realitzada la presentació per part dels actors, es formaran grups de treball amb els alumnes. Aquests hauran d’escenificar una situació relacionada amb els mateixos continguts exposats anteriorment. Una vegada hagin actuat tots els grups es procedirà a realitzar un debat amb tot el grup per tal d’extreure les conclusions finals.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

Cicle mitjà de primària (3r i 4t)

 

Temporalització

Durada: 1 hora i 30 minuts

Calendari: A concretar

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat Horari lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat A l'aula

L'organitza Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Granollers

Nom de la persona de contacte Eva Navarrete

Correu electrònic de la persona de contacte enavarrete@granollers.cat

 

Preu Gratuït

 

Observacions

Es concediran els tallers per ordre de sol·licitud.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers No

 

 

Sol·licita aquesta activitat