Ultrasons

 

Àrea de l'activitat 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat Taller

 

Objectiu de l'activitat

Conèixer la biologia dels ratpenats.
Conèixer què són els ultrasons.
Conèixer els aparells que permeten estudiar aquest grup faunístic..

 

Descripció breu de l'activitat

L’activitat consisteix en una introducció a la biologia i característiques dels ratpenats i un taller on treballar amb els detectors d’ultrasons.
Els ratpenats emeten crits d’ecolocalització a freqüències tan altes que són inaudibles per l’home. És el que anomenem ultrasons. Amb els ultrasons, els ratpenats s’orienten i cacen.
Mitjançant l’emissió d’ultrasons des d’un aparell emissor, com si fos el ratpenat, els alumnes, amb els detectors d’ultrasons, han d’esbrinar a quina freqüència s’estan emetent aquests ultrasons i quina podria ser l’espècie que estan sentint. Per altra banda amb aparells més sofisticats, es poden enregistrar les freqüències dels ultrasons i analitzar-les per a obtenir-ne una representació gràfica a l’ordinador, anomenada sonograma, i així poder diferenciar unes espècies de les altres, doncs cadascuna emet un tipus de crit diferent.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO. Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà

 

Temporalització

Durada 1 hora i 30 minuts

Calendari De dilluns a divendres en horari escolar

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup 1 grup classe (1 monitor per cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat Can Cabanyes

Organització Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte escolesvalles@acgranollers.com

Preu: 2.50 € per alumne 

 

Observacions

Material: carpeta i llapis

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers 

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat