Qui tira del carro?

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Prendre consciència de qui, homes o dones, solen realitzar quina tasca.
  • Dimensionar la desproporció entre el repartiment de tasques entre sexes.
  • Potenciar dinàmiques no sexistes

Descripció breu de l'activitat:

A través de jocs d'expressió,  es farà l'observació d’estereotips,  i una reflexió crítica sobre l’assignació de tasques, així com una reflexió crítica sobre el rol de dones i homes a la pròpia família.

*Es donaran pautes per continuar el treball amb el grup classe un cop acabat el taller.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Educació primària (1r i 2n)

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari: aula de tasques, corda llarga

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat