Qui hi ha al mirall?

 

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Reflexionar sobre el propi cos i les exigències cap a ambdós gèneres de forma creïble i adequada al seu context

 

Descripció breu de l'activitat:

Està l’alumnat identificant-se amb estereotips corporals de gènere? Son realistes les expectatives relatives al seu cos? I als cossos de l’altre gènere?

A través del dibuix sobre un esquelet neutre marcat a unes fitxes, els nois i les noies de la classe mostraran com es veuen a si mateixos en el moment present, i com creuen que es veuran d’aquí deu anys. Un cop realitzats aquests dibuixos, es penjaran i s’analitzaran amb tota la classe per valorar tant la distorsió actual com si les expectatives son semblants o diferents segons el sexe i si aquestes son desitjables o no i quina és la causa.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO (3r i 4t) i postobligatòria

Temporalització:

Durada: 1'5 hores

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari:  fotocòpies, bolígrafs, tisores, pega, canó, conexió a internet, àudio.

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat