Mirem l'art

ACTIVITAT NOVA

+

   

 

Àrea de l'activitat 3. Cultura. 3.4. L'art visual i plàstic

Tipus d'activitat Visita dinamitzada

 

Objectiu de l'activitat

El Museu de Granollers custodia i exposa el seu fons que conté tot tipus d’obres d’art i de tots els temps. A cadascú de nosaltres ens criden l’atenció unes obres més que d’altres, segons la nostra personalitat, sensibilitat i gust. Totes, però, tenen en comú que per entendre-les millor hi hem de dedicar una estona per valorar allò que ens transmeten. La finalitat d’aquesta proposta és iniciar els alumnes en la lectura d’algunes de les obres exposades que abasten diferents períodes de la història artística. Els alumnes descobriran que el museu és una capsa de sorpreses si s’observa amb deteniment i, a més de fer un passeig per la història, aprendran a llegir una obra artística. 

 

Descripció breu de l'activitat

L’activitat es desenvolupa a les sales del Museu. D’entre totes les obres exposades, es farà una proposta d’aquelles creacions que expliquen característiques dels estils artístics d’èpoques passades o de cultures antigues. Es tracta de fer un aprenentatge en directe, davant l’obra, que ha de provocar que els alumnes s’ interroguin sobre allò que veuen. Es suggereixen unes quantes pautes perquè puguin llegir l’obra seleccionada i es formulin preguntes com: quins personatges hi ha representats, com van vestits, quins símbols porten, són personatges de ficció o religiosos, quines tècniques utilitzen, quins tipus de suport, per què uns colors o d’altres, què vol explicar l’artista... També ha de servir per situar-les dins el seu context i, per últim, valorar el patrimoni cultural, històric i artístic i fomentar la descoberta visual i la sensibilitat

 

 

 

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

1r i 2n de Cicle Inicial d'Educació primària

 

Temporalització

Durada: 1 h

Calendari: De dilluns a divendres, de setembre a juny del curs escolar, excepte dilluns tarda

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup Grup classe 

Horari de l'activitat En horari escolar

 Lloc on es desenvolupa l'activitat Museu de Granollers (c. d'Anselm Clavé, 40)

 Organització Museu de Granollers

Nom de la persona de contacte Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte escolesvalles@acgranollers.cat

 Preu 2,15 € per alumne

  

Observacions

Material: el Museu facilitarà el material necessari per a desenvolupar l'activitat

Activitat oberta a grups de fora de Granollers

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat