"Memory" VIP

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Desenvolupar una visió crítica del sexisme a la societat a través del joc i una activitat lúdica.
  • Potenciar l’esperit crític davant de les imatges que rebem sobre com han de ser els homes i les dones.
  • Reflexionar sobre què hi fem per canviar-los.

Descripció breu de l'activitat:

Per grups als alumnes se’ls hi proposa jugar a un memory, a una banda hi ha targetes d’un color i a un altre costat unes altres, i s’ha de fer parelles entre les d’un costat i les altres. A un costat estaran fotografies de models, actrius i actors, i al altre hi estaran els mateixos actors, actrius i models, però sense maquillar. Conforma es vagin formant parelles s’anirà veient l’exigència en vers la imatge pública de les dones i es podrà anar fent la reflexió al voltant dels estereotips estètics de gènere i l’objectificació de les noies.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO

Temporalització:

Durada: 1'5 hores

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari:  bolígrafs, canó, conexió a internet, àudio.

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat