Masculinitat i educació: nous homes?

 

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Reflexionar sobre les pròpies vivències i posicionaments davant les masculinitats i la igualtat i els procés de socialització de gènere de nens, joves i homes.
  • Debatre les tipologies de masculinitats, els posicionaments dels homes i joves davant les polítiques d’igualtat.
  • Conèixer les problemàtiques dels nois i homes en diferents àmbits: salut i sexualitat o violència.
  • Conèixer els estudis i les experiències nacionals i internacionals que s’han dut a terme per a la inclusió dels nois i els homes en la igualtat.

Descripció breu de l'activitat:

La formació es basa en l’anàlisi de les experiències i expectatives actuals dels nois i homes respecte a la igualtat i la millora de les relacions amb les dones i els seus fills i filles. Es basa en la idea, ja expressada en resolucions internacionals de la ONU i el Consell d’Europa, de la necessitat d’intervenir amb els nens, els nois i els homes per tal d’aconseguir la igualtat de gènere i l’eliminació de les discriminacions i les violències cap a les dones.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Professorat i AMPAs

Temporalització:

Durada: 3 hores

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: 

Horari de l'activitat: 

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari: projector, pissarra i fotocòpies.

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat