La Tèrmica. Els batecs de la fàbrica

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.3. L'energia

Tipus d'activitat: visita guiada

 

Objectiu de l'activitat:

El Sol és una font d'energia renovable amb la que podem produir electricitat i aigua calenta sanitària (ACS). A través de l’experimentació, els participants descobriran com transformar l’energia solar per utilitzar-la per a usos quotidians. Els principals objectius de l'activitat són:

- Prendre consciència de l’elevat consum energètic en la vida quotidiana.

- Identificar les diferents fonts d’energia que s'utilitzen en la societat.

- Diferenciació entre les fonts d'energia renovables i no renovables.

- Donar a conèixer la relació entre el consum d’energia provinent de fonts no renovables i el canvi climàtic.

- Conèixer l'ús de l'energia solar, com una font d'energia renovable.

 

 

 

Descripció breu de l'activitat:

L'activitat s'estructura en dos grans blocs:

1-  Fes-te productor! (aula) L'objectiu d'aquesta primera part és que els participants prenguin consciència del Sol com a font d'energia, a través de l'experimentació. També es reflexionarà sobre l'ús de fonts d'energia renovables i no renovables, i les conseqüències que aquest fet té per al medi ambient. 

2- Visita a la Tèrmica: un espai òptim per observar en viu com es generava l’electricitat fa més de 50 anys i conèixer els elements de transformació de les fonts d’energia (calderes, generadors, motors de vapor…).

 

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Tots els nivells a partir de 3r de primària

 

Temporalització:

Durada 1 hora

Calendari Tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat: lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat La Tèrmica, a Roca Umbert

Organització Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Nom de la persona de contacte Ester Prat

Correu electrònic de la persona de contacte latermica@rocaumbert.cat

Preu 2,5€ per alumne

Observacions:

Prèvia sol·licitud es poden fer visites personalitzades a la Tèrmica i activitats adaptades a diferents nivells.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers