La festa del poble

 

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Identificar els diferents rols i estereotips: masculí femení, grup d’edats, estatus, etc.
  • Aprendre a resoldre de forma sana les diferencies i conflictes.
  • Adoptar actituds de cooperació, respecte i treball amb equip.

 

Descripció breu de l'activitat:

A  través d'una metodologia de treball narratiu, teatre fòrum i anàlisi cognitiu i emocional, es  treballarà en subgrups mixtes a partir d'una història. Es repartiran les categories que hauran de representar els nens i nenes i  es discutiran els diferents estereotips en els quals han estat dividits i la raó de les propostes i representacions.

*Es donaran pautes per continuar el treball amb el grup classe un cop acabat el taller.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Educació primària (de 3r a 6è)

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari: cartolina amb la història, cadires, cartolines, colors, retoladors, llapis de fusta, ceres, etc. Possibilitat de roba o  disfresses

Aquest taller es pot complementar amb els tallers de salut mental de l'apartat de Salut de la Guia Educativa

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat