L'àlbum de fotos

 

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Imaginar la història d’una parella abusiva de forma creïble i adequada al context de l'alumnat

Descripció breu de l'activitat:

Pot l’alumnat identificar-se amb les situacions de violència de gènere? Podrien identificar les diferents etapes i moments en que es va construint una relació abusiva?

Les relacions violentes o abusives moltes vegades ens arriben a través dels mitjans de comunicació en els seus moments més tràgics. Però tota relació abusiva passa per moments diferents, alguns de bons, durant molts anys. Algunes d’aquestes relacions que acaben en violència de gènere comencen en l’adolescència o en la primera etapa adulta. A través de la creació d’un collage que relati una història, origen, desencadenament i desenllaç, l’alumnat pot destriar les situacions de violència de les seves pròpies relacions.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO (3r i 4t) i postobligatòria

Temporalització:

Durada: 1'5 hores

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari:  fotocòpies, bolígrafs, canó, portàtil i conexió a internet, àudio, tisores i enganxament.

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat