Joc de família

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • analitzar aquells valors familiars que son importants per a ells i elles.
  • reflexionar sobre la cultura familiar

Descripció breu de l'activitat:

L’alumnat reflexionarà sobre els valors, costums i bagatge de la seva família mitjançant les preguntes dels talleristes per tal de trobar imatges gràfiques que puguin representar la seva família i els seus orígens, i els col·locarà a un escut, tot reflexionant sobre els valors familiars i propis i fent-ne l'anàlisi cognitiu i emocional.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO

Temporalització:

Durada: 1'5 hores

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari:  fotocòpies, bolígrafs, revistes, tisores, pega, canó, connexió a Internet, àudio.

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat