Jo no vull ser com les altres princeses

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Reconèixer els estereotips de gènere i buscar alternatives.
  • Potenciar dinàmiques no sexistes.
  • Educar per a prevenir la violència de gènere i per a l’apoderament de les nenes.

Descripció breu de l'activitat:

A partir de la narració d'un conte iniciarem el debat sobre si les nenes i dones han de seguir un prototip marcat, o poden triar entre diverses opcions. Els nens i les nenes interpretaran diferents personatges del conte que volen convèncer a la princesa (tallerista) que es casi amb ells; la resposta de la princesa serà negativa. Com ho resoldran? Es detectaran i analitzaran els estereotips, es farà una valoració crítica de la comunicació  en conflictes i discussions i es farà un treball d'anàlisi cognitiu i emocional posant èmfasi en el rol diferent de la princesa i la frustració i acceptació dels "nos".

*Es donaran pautes per continuar el treball amb el grup classe un cop acabat el taller.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Educació primària (1r i 2n)

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari: fotocòpies, cartolines, bolígrafs, tisores, pega, canó, pissarra, connexió a Internet, àudio.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat