I ara com ho resolem?

 

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Reconèixer els estereotips de gènere en la resolució de conflictes.
  • Educar per prevenir la violència de gènere.
  • Aprendre a defensar-se de les actituds i gestos violents.
  • Consensuar formes de relacionar-se que no siguin violentes ni ofensives.

Descripció breu de l'activitat:

Les nenes i els nens s’enfaden de la mateixa forma? Com s’enfaden les nenes? Com s’enfaden els nens? si a un nen li cau malament una nena pot insultar-la? Si a una nena li cau malament un nen pot insultar-lo? No

passa res si estirem dels cabells a les nenes? Si algú no m'agrada puc parlar malament d'ell o d'ella? Els nens poden solucionar les baralles parlant? Les nenes poden solucionar les baralles pegant?

Per mitjà de dinàmiques grupals actives  detectarem i analitzarem els estereotips, farem una valoració crítica de la comunicació en conflictes i discussions i treballarem la presa de decisions conjunta.

*Es donaran pautes per continuar el treball amb el grup classe un cop acabat el taller.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Educació primària (1r i 2n)

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari: projector, fotocòpies, bolígrafs, llistat afirmacions, cartolines i retoladors.

Aquest taller es pot complementar amb els tallers de salut mental de l'apartat de Salut de la Guia Educativa

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat