Exposició cinc mil anys jugant

 

Àrea de l'activitat 3. Cultura. 3.6. Jocs

Tipus d'activitat Visita a una exposició de jocs de taula i sessió de joc.

 

Objectiu de l'activitat

Conèixer els millors jocs de taula de la història de la humanitat.

Reflexionar sobre si el joc ha de formar part de la vida de l'escola.

Jugar un joc d'una selecció de jocs triats en funció de la seva relació amb alguna competència curricular.

 

Descripció breu de l'activitat

El grup visita l'exposició, guiat per un dinamitzador (30 minuts). Després fa una petita reflexió sobre els seus hàbits en relació al joc i els fa opinar sobre si el joc ha de ser dins l'escola i per què (15 minuts). Amb un segon dinamitzador, els proposem jugar diferents jocs (75 minuts).

Nivell educatiu al qual s'adreça

5è i 6è de Primària i 1r d'ESO

 

Temporalització

Calendari: 2 a 5 i 9 a 11 d'octubre de 2017. Les dates es poden ampliar si hi ha prou demanda

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat Matins de 10h a 12h

Lloc on es desenvolupa l'activitat Centre Cultural de Granollers (c. Joan Camps 1)

Organització Granollers Mercat

Nom de la persona de contacte Carme Correa

Correu electrònic de la persona de contacte ccorrea@ajuntament.granollers.cat

 

Preu gratuïta

 

Observacions

 --

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers Si

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat