Els riscos d’internet. Conscienciant, reflexionant i buscant alternatives

 

Àrea de l'activitat: 5. Salut. 5.5. Prevenció

Tipus d'activitat: Xerrada - taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Conèixer els principals riscos que es poden trobar a les xarxes i oferir estratègies per poder-hi fer front.

  • Reflexionar al voltant de l’ús que es fa de les xarxes i donar eines per prevenir exposar-se aquests riscos.

  • Prevenir riscos associats a les pantalles i fomentar usos responsables i que afavoreixin la moderació.

 

Descripció breu de l'activitat:

 

Sessió d’una hora en la que es donaran a conèixer els diferents riscos que es poden trobar en les xarxes i s’oferiran eines per prevenir l’exposició a aquests. Aprofundint en els riscos plantejats per la professional responsable de l’activitat, es fomentarà la reflexió al voltant d’aquestes situacions i s’animarà a trobar eines per evitar-les o combatre-les.

 

Aquesta activitat, que complementa l’exposició «El costat fosc d’internet», permetrà dotar a l’alumnat de les habilitats necessàries per fer un ús moderat i responsable de l’entorn digital.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

4rt d’ESO i postobligatòria

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Durant el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Horari lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

L'organitza: Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers.

Nom de la persona de contacte: Laura García Iglesias

Correu electrònic de la persona de contacte: lgarciai@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

  • Material necessari: ordinador amb projector

  • S’adequaran el nivell i els missatges preventius a les característiques i edats dels i les alumnes.

  • Activitat vinculada a l’exposició «El costat fosc d’internet»

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat