El meu amic Google. Cerquem imatges

Àrea de l'activitat: 3. Cultura. 3.2. Foment de la lectura i la creació literària

Tipus d'activitat: Visita

Objectiu de l'activitat: 

 

Desenvolupar competències i/o habilitats per obtenir, avaluar, fer ús de les imatges que cerquem. 

 

Descripció breu de l'activitat: 

Acció formativa centrada en el coneixement de les cerques d'imatges.

Continguts:

  • Google imatges
  • Com filtrar la cerca d'imatges
  • Drets de les imatges
  • Bancs d'imatges

Metodologia:

  • Donar la benvinguda i fer les presentacions (personal biblioteca, docents i grup classe).
  • La sessió inclou una explicació teòrica acompanyada d’exemples pràctics sobre els continguts

Nivell educatiu al qual s'adreça: 

Educació secundària. Aquesta sessió és el complement a l'activitat "El meu amic google"

 

Temporalització: 

Durada:45 minuts aprox., depenent del nombre d’alumnes 

Calendari: De setembre a juny

 

 Organització de l'activitat: 

Nombre d'alumnes per grup:Dividir grup classe (màxim 15 alumnes)

 

Horari de l'activitat: Horari biblioteca Can Pedrals

Lloc on es desenvolupa l'activitat:El personal de la biblioteca es desplaçarà al centre que sol·liciti l'activitat

 

L'organitza: Biblioteques de Granollers

 

Nom de la persona de contacte: Sofia Möller

Correu electrònic de la persona de contacte: mollerms@diba.cat

 

Preu: Gratuït

 

Observacions: Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No