Doble tic blau

 Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Copsar la importància de coses tan petites com el doble tic blau del whatsapp, valorar què significa i com pot ser emprat.
  • Reflexionar sobre el control a través del mòbil i el seu efecte en les relacions.

 Descripció breu de l'activitat:

És útil el doble tic blau? Es positiu per a les relacions dels nois i noies?

Es proposa una dinàmica al grup en la que han d’incloure tots els missatges en un diàleg que tingui sentit, construint una conversa entre una parella en la que la necessitat de control genera conflictes. Desprès, afegint missatges en els que s’explica el context fora de la conversa, transformar-la per a posar en evidència la nocivitat de les dinàmiques de control.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO i postobligatòria

Temporalització:

Durada: 1'5 hores

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari:  fotocòpies, cartolines, bolígrafs, tisores, pega, canó, pissarra, connexió a Internet, àudio.

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat