Desprograma't

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Reconèixer els estereotips de gènere i buscar alternatives.
  • Potenciar dinàmiques no sexistes.
  • Educar per prevenir la violència masclista

Descripció breu de l'activitat:

A partir de la narració d'un conte iniciarem el debat sobre si les nenes i dones han de seguir un prototip marcat, o poden triar entre diverses opcions. Els nens i nenes interpretaran diferents personatges del conte, aquells que marginen i s’aprofiten del príncep perquè pensen que no és “normal”, així com el personatge del mateix príncep. Com ho resoldran? Es detectaran i analitzaran els estereotips, es farà una valoració crítica de la comunicació  en conflictes i discussions i es farà un treball d'anàlisi cognitiu i emocional posant èmfasi en  les repercussions d’una conducta no estereotípica en la relació amb el grup.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO (1r 2n)

Temporalització:

Durada: 1'5 hores

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari:  fotocòpies, cartolines blaves i blanques, tisores, pega, retoladors, bolígrafs, canó, connexió a Internet, àudio.

Aquest taller es pot complementar amb els tallers de salut mental de l'apartat de Salut de la Guia Educativa.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat