Deconstruint la violència, construint la relacions

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Diferenciar com els joves imaginen les històries de violència i com es desenvolupen realment.

Descripció breu de l'activitat:

A partir del fotomuntatge  d'un guió treballarem la comprensió de com comencen i avancen les situacions de violència. Amb material audiovisual, amb diferents situacions de violència entre adults joves, intentarem construir narracions alternatives.

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO (3r i 4t) i postobligatòria

Temporalització:

Durada: 1'5 hores

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari:  fotocòpies, cartolines blaves i blanques, tisores, pega, retoladors, bolígrafs, canó, connexió a Internet, àudio.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat