Com som?

 

Àrea de l'activitat: 4. Ciutadania, participació i igualtat. 4.4. Igualtat i gènere

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

  • Conèixer-se i reconèixer-se.
  • Aprendre a respectar els drets de les companyes i els companys.
  • Establir relacions que trenquin estereotips preconcebuts sobre els nois i les noies.
  • Analitzar críticament el que fan nens i nenes: els nens expliquen els seus secrets a les nenes? I les nenes als nens? Poden ser cuiners els nois? Poden els nens jugar a d’altres activitats que facin les nenes?

Descripció breu de l'activitat:

A través de dinàmiques grupals d'interacció i debat es farà la detecció i anàlisi d’estereotips,  una valoració crítica de la comunicació en conflictes i discussions, per continuar amb el treball i presa de decisió en grup.

*Es donaran pautes per continuar el treball amb el grup classe un cop acabat el taller.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Educació primària (de 3r a 6è)

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: Escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Pla per la Igualtat d’Oportunitats dona-home de l’Ajuntament de Granollers des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones

Nom de la persona de contacte: Jahida Loukaini

Correu electrònic de la persona de contacte: plaigualtat@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari: cinta divisòria i marca del SI/NO, pissarra, full de preguntes, cartolina i retoladors.

Aquest taller es pot complementar amb els tallers de salut mental de l'apartat de Salut de la Guia Educativa

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

Sol·licita aquesta activitat